Stručni skup za odgojiteljice – ”Dijete i duhovnost”

U suorganizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije i splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje održan je 22. travnja 2017. godine redoviti godišnji međubiskupijski stručni skup za predškolske odgojiteljice u vjeri na temu: „Dijete i duhovnost“.

U Velikoj dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu okupilo se osamdesetak odgojiteljica u vjeri s područja pet južnih biskupija kako bi promišljale o važnosti duhovne dimenzije u cjelovitom odgoju djece rane i predškolske dobi. A ključni preduvjet za otkrivanje i prepoznavanje sposobnosti djeteta za duhovnu dimenziju jest duhovnost odgojitelja koji prihvaća i živi vrijednosti Evanđelja u svakodnevnom životu. Tema o kršćanskoj duhovnosti skladno se uklopila u Vazmenu osminu u kojoj slavimo Kristovo uskrsnuće, izazivajući sve prisutne na promišljanje o temeljima svoje vjere.
 
Stručni skup započeo je euharistijskim slavljem koje je predvodio don Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. U prigodnoj homiliji, tematizirajući dobro poznate događaje o Isusovu uskrsnuću i ukazanju apostolima, don Josip je istaknuo da se Isus mogao i puno spektakularnije ukazati. No, i u pobjedi je ostao skroman i ponizan, baš kao što je i živio jer vjera nije plod spektakla, nego se rađa u ljudskom srcu. Stoga se Isus ukazuje, nastavio je don Josip, samo onima koje susret s njim potpuno mijenja i rađa novom dimenzijom svega onoga što su ranije vidjeli i čuli. Tako osnaženi Duhom, Isusovi učenici čine sve ono što je i Isus činio, unatoč osporavanjima i progonima. „I vama će osporavati zadaću odgoja u vjeri“, kazao je don Josip odgojiteljicama, zaželjevši im da osnaženje s ovog stručnog skupa pretoče snagom Duha u svoje obitelji i radna mjesta te hrabro, poput apostola Petra i Ivana, svjedoče u suvremenim hramovima da je Isus Krist smisao i temelj našeg života.
 
U radnom dijelu stručnog skupa, koji je uslijedio nakon kraće stanke, predavanje na temu „Duhovnost odgojitelja u vjeri“ održao je prof. dr. Mladen Parlov, profesor dogmatske teologije i teologije duhovnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. U uvodnom dijelu predavanja prof. Parlov je najprije razjasnio pojmove duhovnosti, religioznosti i nutarnjeg života, istaknuvši da je u kršćanskom smislu duhovan onaj u kome prebiva Duh Sveti te da je kršćanski duhovni život ponuda sudjelovanja u božanskom životu, poziv za dioništvo u Bogu, po Duhu Svetome koji u nama „kleše“ Isusa Krista. Cilj kršćanskog života je produhovljenje čovjekova uma, volje, osjećaja, tijela, jednom riječju, čitavog čovjeka. Potom je izložio i elaborirao značajke katoličke duhovnosti koja je, prema riječima  predavača, kristocentrična, euharistijska, svetopisamska, ekleziološka, marijanska i papinska. „Biti odgojitelj u vjeri“, nastavio je prof. Parlov, „osobit je privilegij jer djeca koja su vam povjerena Božja su djeca.“ Odgojitelj u vjeri otvara djetetu put prema transcendentnom, prema Bogu. Stoga je najvažnija osobina odgojitelja – biti svjedok, prožet Kristom, a najvažniji sadržaj odgoja – ljubav, zaključio je don Mladen.
 
U dugom dijelu stručnog skupa upriličene su i održane dvije pedagoške radionice. Prvu, na temu „Elementi duhovnosti Karmela Božanskog Srca Isusova u radu s djecom rane i predškolske dobi“, održale su odgojiteljice Maja Kaštelančić Perišić i Danijela Dujmović Šućur. U sadržajno bogatoj i metodički raznovrsnoj pedagoškoj radionici voditeljice su predstavile bl. Mariju Tereziju od sv. Josipa i elemente duhovnosti Karmela Božanskog Srca Isusova koji su ugrađeni u vjerski odgoj djece rane i predškolske dobi.
 
Drugu radionicu, pod naslovom „Franjevačka duhovnost u predškolskom vjerskom odgoju s naglaskom na Franjinu radost“, vodile su odgojiteljice s. Ljilja Stipić i Tihana Del’Orco. Cilj ove radionice, sukladno naslovu, bio je osvijestiti Franjinu radost i potaknuti odgojiteljice u vjeri na radost življenja u duhu sv. Franje. Nakon kraćeg izlaganja o Družbi sestara Franjevki od Bezgrješne sa sjedištem u Šibeniku, Majci Klari Žižić, njihovoj utemeljiteljici i sv. Franji Asiškom, voditeljice su predstavile niz aktivnosti na temu radosti. Osobitu pozornost plijenio je igrokaz o sv. Franji i životinjama koje su izvele odgojiteljice iz dječjeg vrtića Brat Sunce iz Podstrane.
 
Kratak plenarni susret svih sudionika u Velikoj dvorani KBF-a bio je posljednja točka stručnog skupa za odgojiteljice u vjeri. To je bila ujedno i prilika za izražavanje zadovoljstva zbog ljepote druženja i rada te razmjene iskustava i ideja koju su iskoristili i sudionici i organizatori. Kako i ne bi, kad je angažirano i radosno sudjelovanje u stručnom usavršavanju najbolja motivacija i nadahnuće i jednima i drugima.
 
Sabina Marunčić, prof.

OBAVIJEST O UPISU

OBAVIJEST

o upisu djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2017./2018.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić BRAT SUNCE primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 24. travnja do 5. svibnja 2017. za Dječji vrtić BRAT SUNCE Šibenik, odnosno od 2. svibnja do 12. svibnja za Dječji vrtić BRAT SUNCE – Podružnicu Podstrana, Primošten, Zagreb.

I to za ostvarivanje sljedećeg programa: REDOVITI PROGRAM (9,5-satni, 6-satni – Šibenik, 6,5-satni – Primošten, 10-satni – Podstrana, Zagreb) za djecu u dobi od 3. godine do polaska u školu

II. DOKUMENTI ZA UPIS

Roditelj ili staratelj djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

      1.popunjen i potpisan zahtjev za upis (obrazac dostupan u Dječjem vrtiću ili na web stranici – http://www.dvbratsunce.hr

      2.izvadak iz matice rođenih ili rodni list,

 3.potvrdu o radnom statusu roditelja ili skrbnika i drugim činjenicama bitnima za ostvarivanje prednosti kod upisa, (potvrdu poslodavca ili elektronski zapis o radno pravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja),

 4.uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta-izvornik (ne starije od 6 mjeseci), preslik osobne iskaznice roditelja,

 5.ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u  Vrtić.

 

III. PREDNOSTI ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Obzirom da Dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redoviti program, prednost će imati djeca:

  1. roditelja čija djeca već pohađaju DV Brat Sunce,
  2. roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
  3. oboje zaposlenih roditelja,
  4. samohranih zaposlenih roditelja,
  5. uzeta na uzdržavanje, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
  6. iz obitelji s troje i više djece,
  7. koja žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim prilikama.

 IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića 15. svibnja 2017. odnosno 30. svibnja u Podružnici Podstrana, Primošten i Zagreb. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 3. lipnja 2017. odnosno, 16. lipnja 2017. godine za Podružnice. O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilniku u roku od mjesec dana  od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 01. rujna 2017. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. Neprimljena djeca mogu se upisati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u Vrtiću. Prije upisa djeteta roditelj je dužan:

  1. dostaviti Dječjem vrtiću Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – NN 114/02),
  2. potpisati Izjavu roditelja o dovođenju djeteta u Vrtić i odvođenju iz Vrtića,
  3. ispuniti inicijalni upitnik za roditelje kod upisa djeteta (dobiva se u Dječjem vrtiću ili na web stranici – http://wwww.dvbratsunce.hr.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

KLASA: 601/-02/17-06-01

URBROJ: 2182/1-12/5-3/01-17-01

Šibenik, 24. travnja 2017.

                                                                                                    Ravnateljica

                                                                                           Nevenka Krajač, s. Anita

Korizmeno odricanje u DV Brat Sunce u Šibeniku

Razdoblje korizmene priprave na Uskrs jače nas suočava sa nama samima, slike koju imamo o sebi i one koja je preg Božjim očima. Ista nas korizmena nastojanja stavljaju i snažnije upućuju na druge oko nas. Liturgijsko je vrijeme korizme tako važno razdoblje ostvarivanja temeljnih zadaća programa vjerskog odgoja kao što je razvijanje osjećaja zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima.

S tim su ciljem provedene korizmene aktivnosti u starijoj mješovitoj skupini vrtića Brat Sunce u Šibeniku. Od svakodnevnih slastica, djeca su s odgojiteljicama odvajala dio kojeg su čuvali i prikupljali za siromašnu djecu šibenske biskupije. Kuća dobrih djela punila se brzo, jednako kao što se i zid dobrih djela vrlo brzo ispunio svakodnevnim sitnim, a velikim djelima.

Neposredno prije svetkovine Uskrsa, u srijedu 12. travnja 2017., osobno su predali prikupljeno u Caritas šibenske biskupije. Upoznali su djelatnike Caritasa i načine na koje pomažu ljudima u potrebi uz pomoć dobrih ljudi.

Iako sasvim sitan doprinos našeg vrtića u moru potreba koje ljudi oko nas imaju, i kroz ovaj je čin omogućeno djeci susresti se s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem ispravnog poistovjećivanja. Zahvaljujemo roditeljima na podršci i suradnji u poticanju djece u dobru.

Primoštenski vrtić sudjelovao u akciji ”Veronikin rubac”

Na Cvjetnicu, 9. travnja, organizirana je u župi Primošten humanitarna akcija “Veronikin rubac” pod geslom “Pokažimo bar malo da nam je stalo”.

U akciji je sudjelovao naš dječji vrtić Brat sunce i D. V. Bosiljak te djeca osnovne škole. Djeca su sa svojim odgojiteljicama izrađivala razne uskrsne ukrase koje su prodavali na štandovima ispred župske crkve.

Svatko tko je htio kupiti ukras, platio je koliko je sam želio.Prikupljeni prihod namijenjen je za osobe s posebnim potrebama kako bi ih razveselili ovoga Uskrsa. 

Akcija je uspješno privedena kraju, a ispražnjeni štandovi bili su dokaz da su župljani pokazali interes i velikodušnost za potrebe bližnjih.

Jozepka Vukančić, odgojiteljica