1. mjesto za inovaciju knjige iz budućnosti

Svečano proglašenje pobjednika i otvorenje prigodne izložbe održalo se u prizemlju gradske knjižnice 23. travnja 2018., u skopu bogatog programa Noći knjige kojim se želi dati poticaj čitanju i razgovoru o statusu i važnosti knjige u suvremenom društvu. Povod obilježavanju Noći knjige je Dan hrvatske knjige (22. travnja) i Svjetski dan knjige (23. travnja), a ovogodišnje je, sedmo po redu obilježavanje posvećeno budućnosti knjige.

Promišljenjem na spomenutu temu, naši predškolci projektirali su i potom tehnikom oblikovanja pune plastike u prostoru stvorili knjige kakvima ih vide u budućnosti, za što su nagrađeni. „Slikovnica iz budućnosti ili svjetlo prema priči” nazvana je ideja koju se nam pojasnili:

„Postojat će jedna mala točkica, kao mala kutijica iz koje ide svjetlo i na tom svjetlu je slikovnica. Priču listaš prstom po zraku. Može se čitati bilo koja priča. Neke nove nepoznate koje nismo nikad čula, a mogu se čitati i  o Mariji i Josipu kako traže gdje će prenoćiti. Jer neke priče su uvijek najbolje.”

Posjet Prirodoslovnom muzeju u Splitu

U sklopu projektnog istraživanja na temu „Dinosauri“, u utorak 10.4.2018. starija odgojna skupina DV Brat Sunce iz Podstrane, posjetila je Prirodoslovni muzej u Splitu.

Proteklih mjeseci u vrtiću glumimo male paleontologe te smo u muzeju odlučili potražiti odgovor na Davorovo pitanje: “Je li meteor kriv za izumiranje dinosaura?“ Po dolasku, jedna grupa djece je bila raspoređena na radionici, dok je druga razgledavala izložbene eksponate s kustosima.

Na radionici smo vidjeli kratak animirani film o životu dinosaura, njihovoj podjeli, razmnožavanju, a djeci se osobito svidjelo što su čuli kako su se dinosauri glasali. Svi zajedno su pokušali oponašati zvuk glasanja tih velikih gmazova. Kustos im je pokazao jedan fosilni ostatak otiska dinosaurovog stopala. Jedan dječak je rekao kako ga je iznenadilo što je vidio da dinosaur ima tri prsta a ne dva.

Dječju pažnju je izazvao eksperiment nastanka erupcije vulkana. U malim grupicama su oblikovali vulkan od gline, te je kustos u samo srce vulkana stavio malo sode bikarbone i octa, što je izazvalo pravu erupciju njihovih vulkana.

Davor je dobio odgovor na svoje pitanje, saznavši nešto što prije nije znao. Kustos nam je otkrio da je za izumiranje dinosaura zaslužan  pad meteora koji je izazvao veliki tsunami te ostale prirodne katastrofe (erupcije vulkana, onečišćenje atmosfere vulkanskim pepelom, zahlađenjem …) U vrtiću smo odlučili naučiti nešto više o pomicanju litosfernih ploča uslijed kojih dolazi do potresa i vulkanskih erupcija.

Nakon 45-minutne radionice, grupe djece su se zamijenile. Prošetali smo „Šumom životinja“, gdje smo vidjeli prepariranog vuka, poskoka, srnu, sivog sokola i mnoge dr. Od ostalih izložbi vidjeli smo još „Priče iz mora“ te „Malakološku zbirku obitelji Bakotić“.

Tihana Boban, odgojiteljica 

 

Obavijest o upisu

OBAVIJEST

o upisu djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2018./2019.

 

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić BRAT SUNCE – Šibenik, Majke Klare Žižić 6 (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

2. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

– cjelodnevni 10-satni program (0:6 do 16:00 sati), za djecu u dobi od 3. godine do polaska u školu.                                                                                                        

Upisi traju: od ponedjeljka 16. travnja 2018. do petka 04. svibnja 2018. godine.

Ove pedagoške godine upisi će se provoditi  elektronskim putem – eUPISI. Svaki roditelj koji želi prijaviti  dijete u vrtić morati će proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku): eupisi.sibenik.hr

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem, mogu doći osobno u DV BRAT SUNCE gdje će im to biti omogućeno. 

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta u vrtić
 2. Rodni list djeteta (preslika)
 3. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete, (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 4. Liječnička svjedodžba
 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 6. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti s Internet stranice vrtića: http:// dvbratsunce.hr ili u DV Brat Sunce)
 7. Preslika osobnih iskaznica oba roditelja

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić

OBJAVA REZULTATA UPISA biti će na  oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u  ponedjeljak, 28. svibnja 2018. god.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića od 29. svibnja do 8. lipnja 2018.  O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana isteka roka za žalbu. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 3. rujna 2018., odnosno kako je utvrđeno ugovorom. Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 02.07.2018. DO 31.07.2018. GODINE.

 

KLASA: 601-02/18-01/01

URBROJ: 2182/1-12/5-3/01-18-01

Šibenik, 13. travnja 2018.