Obavještavamo roditelje da će se upisi u vrtiće na području grada Šibenika produžiti na idući tjedan zaključno s 26. travnja 2019. godine.

Ove pedagoške godine upisi će se provoditi  elektronskim putem – e UPISI. Svaki roditelj
koji želi prijaviti  dijete u vrtić morati će proći registracijski proces na web adresi (upisati
u alatnu traku): eupisi.sibenik.hr. Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis
elektronskim putem, mogu nazvati na telefonski broj za podršku: 0800 26 26 ili osobno doći
u Dječji vrtić.

Obavijest o upisu djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

Upisi će se provoditi  elektronskim putem – eUPISI. Svaki roditelj koji želi

prijaviti  dijete u vrtić trebati će proći registracijski proces na web adresi (upisati u alatnu traku): e-upisi.sibenik.hr

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem, mogu nazvati na telefonski broj za podršku: 0800 2626. U slučaju dodatnih pitanja možete se javiti na br. mob. 091 754 3606 ili doći osobno

u DV BRAT SUNCE 

UPISI TRAJU OD PONEDJELJKA, 08. 04. do PETKA, 19. 04. 2019. godine

Inicijalni razgovori od 23. 04. – 10. 05. 2019.

1. REDOVITI PROGRAMI

 za djecu od 3. godine do polaska u osnovnu školu

10-satni program (0:6 do 16,00 sati)

 • Redoviti program s integriranim programom Katoličkog vjerskog odgoja
 • Program dramsko – scenskog stvaralaštva
 • Program predškole
 • 1.3.Dodatni kraći programi – vanjski suradnici
 • Sportski program (2x tjedno)
 • Program engleskog jezika (2x tjedno)                                               

I OBVEZNA DOKUMENTACIJA

a)  Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.dvbratsunce.hr),

b)  Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (preslika)

c)  Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete, (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)

d)  Liječnička svjedodžba

e)  Preslika kartona procijepljenosti djeteta

f)  Obrazac za inicijalni razgovor (preuzeti sa internet stranice vrtića:   http://www.dvbratsunce.hr ili u DV Brat Sunce

            II. DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju –  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

 OBJAVA UPISA PRIMLJENE DJECE biti će 20. svibnja 2019.

  Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od  21. svibnja do 29. svibnja 2018. god. ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u upravu DV Brat Sunce Inicijalni razgovori po žalbama 30. 05. – 05. 06. 2019. Rješavanje žalbi po upisu biti će 06. lipnja 2019. god. Potpisivanje ugovora: 01. 07. – 31-07. 2019.

Dijete se uključuje u program početkom  pedagoške godine od 02. rujna 2019.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

KLASA: 601-02/19-01/01

URBROJ: 2182/1-12/5-3/01-19-01

Šibenik, 03. 04. 2019.

E – upisi

Poštovani roditelji,

Grad Šibenik u suradnji s dječjim vrtićima na gradskom području, nastavlja provedbu

projekta eUpisa djece u dječje vrtiće. Riječ je o projektu koji

za cilj ima osigurati što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić.

Kako krenuti s prijavom u sustav eUpisi?

Sustavu eUpisi možete pristupiti na ovom  linku http://eupisi.sibenik.hr.

Svaki roditelj koji želi elektronski prijaviti dijete u vrtić (bez obzira radi li se o redovnom vrtićkom programu ili besplatnom programu predškole) morat će proći registracijski proces koji ide sljedećim redoslijedom:

1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.
2. Unos općih podataka (koje sustav pamti)

 • Ime
 • Prezime
 • Korisničko ime
 • Inicijalna lozinka
 • Aktivna e-mail adresa

3. Po završetku popunjavanja aktivacijskog procesa, koristite tipku SPREMI. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski link.

4. Po otvaranju linka za aktivaciju iz maila koji vam je sustav poslao potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi. Nakon ovog koraka prijavljeni ste u sustav.