Olimpijski festival Dječjih vrtića

Olimpijski festival Dječjih vrtića održan je 23. svibnja 2019. na igralištu sportskog centra Ljubica u Šibeniku u organizaciji Zajednice sportova grada Šibenika, Grada Šibenika, pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora. Preko 500 malih sportaša iz 11 gradskih vrtića natjecalo se u ovim disciplinama: trčanje (50 m), štafeti (4×25 m), bacanje loptice, skok u dalj, mali nogomet. Čestitamo natjecateljima DV Brat Sunce, posebno našoj malonogometnoj ekipi dječaka na pobjedi na XVIII. Olimpijskom festivalu Dječjih vrtića u Šibeniku.

MISA ZAHVALNICA

Dana 28.05.2019. u našoj župnoj crkvi Gospe od Zdravlja, slavili smo svetu misu zahvalnicu za sve tri odgojne skupine našeg vrtića, s početkom u 19h. 

Mjesec svibanj je vrijeme kad se sveta krunica moli intenzivnije, pa su vjernici župe započeli molitvu krunice u 18:30h. Djevojčice iz srednje odgojne skupine predmolile su peto slavno otajstvo. 

Svetu misu predvodio je naš župnik don Nikola Mikačić. Tijekom mise djeca su pjevala prigodne pjesme pod vodstvom (glazbenom pratnjom) sestre Augustine Vukančić, te izmolili molitve vjernika. 

U svojoj homiliji, don Nikola se osvrnuo na važnost uloga oboje roditelja u djetetovom životu. Istaknuo je dječju slobodu i neopterećenost za svakidašnjicu, upravo iz razloga što djeca nalaze utočište i sigurnost u svojim roditeljima. 

Nakon svete mise, program je otvorila mlađa odgojna skupina, recitacijom “Čitaj mi” i plesom “Hoki poki”.  

Uslijedila je srednja odgojna skupina koja je izrecitirala recitacije “Naš brod” te “Naš vrtić” , a zatim izvela igrokaz “Pazaruše”. 

Naposljetku, svoje točke izvela je starija odgojna skupina, redom: recitacija “Oproštaj od vrtića” , ples djevojčica uz pjesmu “Jabuko jabučice” i pjesma “Croatio, iz duše te ljubim” u klapskoj izvedbi dječaka. 

Svečanost je završena sentimentalnom dodjelom diploma predškolcima, nakon čega smo se uputili na zakusku u pastoralni centar. 

Petra Perčić, odgojiteljica DV Brat Sunce/ Podstrana

POSJET KAMENO KLESARSKOJ RADIONICI JAKŠIĆ

Dana 10.svibnja naš DV Brat sunce iz Podstrane, u sklopu projekta, posjetio je kamenoklesarsku radionicu “Klesarstvo Jakšić” na Klisu.

Kroz ovu pedagošku godinu djeca starije odgojne skupine provela su u svojoj grupi projekt “Kamen”. Ova tema je proizašla iz interesa djece, a cilj projekta jest poticanje razvoja dječjih kompetencija kroz ponuđene poticajne materijale, podržavajući interes djece za navedenu temu. Pred radionicu, podsjetili smo se dječjih izjava: “kamen se nalazi na Zemlji, ali i na Mjesecu. Negdje sam to čuo.” ; kamen je neka vrsta nečeg tvrdog. Postoji i drago kamenje, npr. Dijamant. “ ; “kamen je vrsta tvrdog kamena.” ; “kamen je tvrda stvar koja ne može puknuti. “ ; “nalazi se na cesti, na plaži, svugdi..”

U začarani svijet kamena uveo ih je meštar Zoran Jakšić koji im je pričao kako se kamen vadi, pili i obrađuje. U halama su mogli vidjeti strojnu obradu kamena i način kako se kamen tradicionalno obrađuje već zaboravljenim ručnim alatima. Obitelj Jakšić generacijama se bavi kamenoklesarstvom i s velikom radošću su nas dočekali i pokazali svu ljepotu kamena u njegovoj naravi i primjeni.

Djeca su bila jako zainteresirana pogotovo dječaci, te se nadamo novim posjetima i meštrima od kamena.

DV Brat Sunce, Podstrana
Odgojiteljica Petra Perčić

OBAVIJEST O UPISU DJECE PODRUŽNICA ZAGREB

DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE – PODRUŽNICA ZAGREB

Pantovčak 72 A, Zagreb

Tel.: 01 483 8204, Fax:01 482 2455

Email: dv.brat.sunce.zg@gmail.com

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Brat Sunce, Podružnica Zagreb zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 06. do 17. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6,30 do 16,30 sati) 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:  

    www.dvbratsunce.hr  

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

    (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 28. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića

do 05. lipnja 2019.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA: 601-02/19-06-01

URBROJ: 251-12/5-3-01/19-01

Zagreb, 29. 04. 2019.

                                                                                 VODITELJICA PODRUŽNICE

                                                                                  Ana Vojković, s. Julijana

OBAVIJEST O UPISU DJECE PODRUŽNICA PRIMOŠTEN

DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE – PODRUŽNICA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 5, Primošten

Tel.: 022 70 39, Fax:022 570 395

Email: dv.bratsunce.primosten@email.ht.hr

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Brat Sunce, Podružnica Primošten zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 06. do 17. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

-redoviti 6,5-satni program (u pravilu od 7:00 do 13:30 sati)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:  

    www.dvbratsunce.hr  

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

    (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Općine Primošten za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 28. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića

do 05. lipnja 2019.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA: 601-02/19-06-01

URBROJ: 2182/2-12/5-3-01/19-01

Primošten, 29. 04. 2019.

                                                                                 VODITELJICA PODRUŽNICE

                                                                                                          s. Jozepka Vukančić