OBAVIJEST O UPISU DJECE PODRUŽNICA PRIMOŠTEN

DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE – PODRUŽNICA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 5, Primošten

Tel.: 022 70 39, Fax:022 570 395

Email: dv.bratsunce.primosten@email.ht.hr

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Brat Sunce, Podružnica Primošten zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 06. do 17. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

-redoviti 6,5-satni program (u pravilu od 7:00 do 13:30 sati)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:  

    www.dvbratsunce.hr  

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

    (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Općine Primošten za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 28. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića

do 05. lipnja 2019.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA: 601-02/19-06-01

URBROJ: 2182/2-12/5-3-01/19-01

Primošten, 29. 04. 2019.

                                                                                 VODITELJICA PODRUŽNICE

                                                                                                          s. Jozepka Vukančić

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *