DOĐI, DOĐI NIKO SVETI… U DV BRAT SUNCE

Kao i svake godine tako i ove godine sveti Nikola nije preskočio naš vrtić. Dječje uzbuđenje, radost i sreća su trajala cijeli dan u vrtiću. Najuzbuđeniji dan je bio petak, 06. 12. 2019. kada je sveti Nikola stigao u večernjim satima u pratnji naših malenih pomoćnika anđela.

Djeca su ga nagradila recitacijima, pjesmom, glumom i plesom… a sv. Nikola je to s velikom pažnjom pratio i pljeskom i smješkom nagradio. Rekao je djeci da ga jako raduje kad su dobri, marljivi, i poslušni. Obećao je će doći slijedeću godinu.

s. Julijana Vojković