SVETI NIKOLA U ŠIBENIKU

U DV Brat Sunce u Šibeniku, u četvrtak 05. prosinca, djeca su izvela prigodni program uoči blagdana svetog Nikole. Cjelokupni program bio je prožet iščekivanjem dragog Sveca. Kroz igrokaz – mjuzikl prema istoimenoj priči Kruh ljubavi, Stjepana Lice dočarana je dobrota sv. Nikole i njegova svetost i skrb za najsiromašnije.

U programu su sudjelovale sve odgojne skupine djece. Pri kraju programa došao je sveti Nikola u pratnji anđela te darovao svako dijete. Odraz radosti i zadovoljstva bilo je vidljivo na licima djece i odraslih uz želju da nas sveti Nikola i druge godine posjeti.