EDUKACIJA ODGOJITELJICA U VJERI, DV BRAT SUNCE U PODSTRANI

Dana 28.1.2020. održano je stručno predavanje u DV Dobri u Splitu, na temu „Orijentacijski plan” za odgojiteljice vjerskih vrtića.

„ Dijete ima pravo da ga se razumije i da razvije svoje potencijale, dijete ima pravo na povjerenje u odrasle kao i na povjerenje od odraslih te napokon, pravo na takvu podršku odraslih koja će mu omogućiti razvoj vlastitih strategija mišljenja i djelovanja, a ne prenošenje znanja i uvježbavanje vještina.” L.Malaguzzi

Polazna točka seminara proizlazi iz samog NKRPOO(nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje).

Koncepcija dokumenta koja u središtu postavlja vrijednosti , načela i ciljeve, a ne sadržaje odgoja i obrazovanja, omogućuje prostor za autonomiju vrtića i pluralizam pedagoških ideja te predstavlja osnovu za planiranje i organiziranje rada vrtića, uključujući i izradu kurikuluma vrtića te kurikulum predškole.

Bitno obilježje dokumenta je orijentiranost na cjelovit rast i razvoj djeteta.

Tri osnovne dobrobiti za planiranje rada s djecom su osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit, obrazovna i socijalna dobrobit.

Kvalitetna perspektiva razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića određuje i njegova „otvorenost” prema van uključujući spremnost na uspostavljanje suradničkih odnosa djelatnika s obiteljima djece, drugim vrtićima i ostalim relevantnim institucijama.

Okosnica „planiranja” odgojno-obrazovnog procesa i kurikuluma predstavlja načelo da svaki dobar plan proizlazi iz dobre evaluacije postojećeg stanja koja se u vrtiću u najvećoj mjeri oslanja na samorefleksiju i zajedničku refleksiju odgojitelja i drugih stručnih djelatnika.

NKRPOO predstavlja putokaz za promišljanje fizičkih i socijalnih uvjeta (okruženja) za učenje djece.

Sve prisutne odgojiteljice sudjelovale su u dvije radionice s ciljem napretka rada u odgojno obrazovnom području u vrtiću.

Odgojiteljica Tihana Boban