Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada:ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 24.10.2016.

Natječaj vrijedi do: 4.11.2016.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupnička

Stručni ispiti: Potreban položen Državni stručni ispit za odgojitelja

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priložiti:

  • dokaze o stručnoj spremi,
  • presliku rodnog lista i domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN(94/13); a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25.st.2),; uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),
  • životopis.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ i na mrežnim stranicama DV Brat Sunce.

Poslodavac

poslodavac: DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE

Kontakt: pismena zamolba: Majke Klare Žižić 6, 22000 Šibenik

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=79973392

Ovdje možete preuzeti dokument prijave.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 21.10.2016.

Natječaj vrijedi do: 31.10.2016.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupnička

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • Word
  • Excel
  • Služenje Internetom.

Stručni ispiti: Potreban položen Državni stručni ispit

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi, presliku rodnog lista domovnice,uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN(94/13); a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25.st.2),; uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4), životopis. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ i na mrežnim stranicama DV Brat Sunce.

Poslodavac

poslodavac: DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE

Kontakt: pismena zamolba: Majke Klare Žižić 6, 22000 Šibenik

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=79953109

Ovdje možete preuzeti dokument prijave .

Natječaj za radno mjesto – Podružnica Zagreb

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Brat Sunce, Podružnica Zagreb, 14. 01. 2016. donijelo je odluku o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do 12 mjeseci.

Dokument možete preuzeti ovdje.

natječaj Zagreb

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=74158501