Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Pretraga

Pravne informacije

Pravne informacije

Politika zaštite privatnostiDječji vrtić BRAT SUNCE, Šibenik, Majke Klare Žižić 6 je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Vrtić). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić osobnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Ovom politikom zaštite privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Tko smo mi?

Dječji vrtić Brat Sunce je odgojno-obrazovna ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Družba sestara franjevki od Bezgrješne, Šibenik, Majke Klare Žižić 6. Sjedište vrtića je u Šibeniku na adresi Majke Klare Žižić 6, OIB: 56213063980. Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica Nevenka Krajač;

e-mail: vrtic-brat-sunce@si.t-com.hr , tel: 022 201-043

Svrha obrade osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuje u sljedeće svrhe:

 • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
 • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću

Pravna osnova obrade:

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka. Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za koje postoji pravna osnova obrade (npr. U zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Primatelji osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno propisima i rokovima čuvanja propisanih Pravilnikom o arhivskom i registraturnom gradivu.

Prava ispitanika:

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti
  brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori podataka:

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te od trećih osoba (npr. Drugog Vrtića).

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti Vrtiću putem e-mail adrese; vrtic-brat-sunce@si.t-com.hr

Predsjednica Upravnog vijeća
Dr. sc. Blaženka, s. Valentina Mandarić
KLASA: 601-02/18-03-01
URBROJ: 2182/1-12/5-3-02-18-01
Šibenik, 7. lipnja 2018.